Návod k výherním automatu 2024

 1. 1win Casino Bonus Za Registraci: Na začátku každého nového měsíce získáte měsíční pojištění
 2. Ruleta Online Hra Zdarma - Co je největší zájem o hráče pokeru
 3. Automaty Vyhry: Jak již bylo řečeno, je téměř nemožné porazit kasino na konci dne

Online kasino zdarma peníze bez vkladu 2024

Automaty Big Bamboo Zdarma
Všechny nejlepší bonusové kasinové stránky používají bonusové procento, které se pohybuje od 50% až k 200%
Automaty 20 Diamonds Online Jak Vyhrát
Play Dingo Casino bere bezpečnost velmi vážně a zaručuje, že jejich hráči hrají v bezpečném a bezpečném prostředí po celou dobu
Tento známý nástroj pomáhá studentům vytvářet nejlepší matematické modely, grafy, tabulky

Poker texas holdem ke stažení zdarma

Automaty Lucky Ladys Charm Online Jak Vyhrát
I když se uvádí, že další propagační akce budou připravovány, v době psaní této recenze, žádné nebyly nalezeny
Automaty Ho Ho Tower Zdarma
Pokud ne, mobilní web je také skvělý
Automaty Double Stacks Online Zdarma

Provádíme měření radonu ve Zlínském a Moravskoslezském kraji.

Ing. Jan Vanduch

Podlesí 507

757 01 Valašské Meziříčí

 

E-mail: mereniradonu@centrum.cz

 

Tel: 602 777 190, 732 353 500

Tel/fax: 571 624 851

 

IČ: 18958290, nejsem plátce DPH.

 

 

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

​Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Správcem je Ing. Jan Vanduch, Podlesí 507, Valašské Meziříčí, IČ 18958290.

Kontaktní údaje

Pokud mě budete chtít v průběhu zpracování dat kontaktovat, můžete tak učinit na tel. čísle +420 602 777 190  nebo na emailové adrese: mereniradonu@centrum.cz.

Prohlašuji, že jako správce Vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budu zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožním Vám a budu Vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • Poskytování služeb a plnění smlouvy – Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, IČ, nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. smlouvy k poskytování služeb).
 • Vedení účetnictví – Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo bych v konkrétních případech neuvedla jinak.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijal jsem technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mám přístup já a mí spolupracovníci. Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážu zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

​Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuju Vám, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: mereniradonu@centrum.cz.

 • Máte právo na informace, které jsou plněny již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
 • Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já Vám doložím ve lhůtě 90 dní, jaké Vaše osobní údaje zpracovávám a proč.
 • Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
 • Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.
 • Máte právo na omezení rozsahu osobních údajů nebo účelů zpracování
 • Právo na výmaz (být zapomenut) – Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymažu veškeré Vaše osobní údaje ze svého systému. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 90 dní.
 • V některých případech jsem vázán zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu Vás budu informovat prostřednictvím e-mailu.

Odhlášení ze zasílání obchodních sdělení

Informační emaily Vám zasílám, jste-li můj zákazník, na základě mého oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě Vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr zasláním email s textem NEPOSÍLAT.

Mlčenlivost

Dovoluji si Vás ujistit, že já i mí spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsme povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně, pokud to nestanoví přímo právní předpis.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 5. 2018.